Untitled-9-_...

לומדים
​MAKE לחשוב עם הידיים'​
דומה שלא הייתה תקופה אליה נערכנו בחרדה ובהתרגשות כמו לקראת המאה ה-21.
אנחנו מוקסמים מהבטחות לתגליות מדעיות ופיתוחים טכנולוגיים, מקוים לנסוק עימם לעתיד טוב יותר, חוששים מההשלכות האתיות וסביבתיות שלהם, ונבוכים מאזלת ידינו בניבוי סביבת העבודה של ילדנו ובהערכת היכולות שתהיינה נחוצות להם. אחת הגישות המעניינות למענה על הצורך להכין  את דור העתיד גלומה בתרבות ה-MAKE. אנו מזמינים אתכם לקרוא עוד במאמר שהתפרסם על ידינו במוסף חינוך בעיתון "הארץ", על המהפכה שמתרחשת בימים אלו ממש במערכות חינוך בארץ ובעולם כמו גם במוזיאון המדע בירושלים.  לחץ למאמר.
Untitled-5_1

Powered by ActiveTrail